Ogłoszenie nr 04/MSN/PN/2018

17.10.2018
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Termin złożenia ofert: 12.12.2018
Przetarg nieograniczony.

Ogłoszenie postępowania

 2018_10_17_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU   (PDF 0.15 MB)

SIWZ

 2018_10_17_MSN_SIWZ   (PDF 1.14 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_1_OPZ   (PDF 0.58 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_2_JEDZ   (PDF 0.53 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_3_WZORY_OŚWIADCZEŃ   (PDF 0.57 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_4_WZÓR_WYKAZU   (PDF 0.5 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_5_WZÓR_OŚWIADCZENIA_GR_KAPITAŁOWA   (PDF 0.48 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_6_FORMULARZ_OFERTOWY   (PDF 0.65 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_7_IPU_WZÓR_UMOWY   (PDF 1.03 MB)

    2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_7_IPU_3_UMOWA_GWARANCYJNA   (PDF 0.7 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_8_IPU_2_KSIĄŻKA_PROJEKTU   (PDF 3.57 MB)

 2018_10_17_MSN_ZAŁĄCZNIKI_EDYTOWALNE   (ZIP 0.11 MB)

Dokumentacja projektowa (załącznik do siwz)

 2018_10_17_PROJEKT BUDOWLANY   (ZIP 483.06 MB)

 2018_10_17_PROJEKT WYKONAWCZY_1z2   (ZIP 0.7 GB)

 2018_10_17_PROJEKT WYKONAWCZY_2z2   (ZIP 1.1 GB)

 2018_10_17_DOKUMENTACJA_ZAŁĄCZNIKI   (ZIP 1 GB)

Nowe dokumenty i zmiany

 2018_11_16_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_ZMIANA_NR1   (PDF 0.07 MB)

 2018_11_16_SIWZ_ZMIANA_NR1   (PDF 0.39 MB)

 2018_11_28_ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_I_ZMIANA_SIWZ_NR_2   (PDF 64.08 MB)

 2018_11_28_ZMIANA DOKUMENTACJI NR 1   (ZIP 299.77 MB)

 2018_11_28_MSN_SIWZ_NOWY_AKTUALNIE_OBOWIĄZUJĄCY_ZAL_NR_7_IPU_WZOR_UMOWY   (PDF 1.03 MB)

 2018_11_28_MSN_SIWZ_NOWY_AKTUALNIE_OBOWIĄZUJĄCY_ZAL_NR_7_IPU_3_UMOWA_GWARANCYJNA   (PDF 0.7 MB)

 2018_12_04_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU_ZMIANA_NR_2   (PDF 0.07 MB)

 2018_12_04_MSN_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_ZMIANA_SIWZ_NR_3   (PDF 0.55 MB)

 2018_12_06_MSN_ZMIANA_SIWZ_NR_4   (PDF 0.45 MB)

 2018_12_06_MSN_SIWZ_NOWY_AKTUALNIE_OBOWIĄZUJĄCY_ZAŁ_NR_6_FORMULARZ_OFERTOWY   (PDF 0.65 MB)

 2018_12_12_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT   (PDF 0.39 MB)

Zawiadomienie o wyborze

 2019_01_31_INFORMACJA_O_WYNIKU_POSTEPOWANIA_NA_BUDOWE_MSN_W_WARSZAWIE   (PDF 0.81 MB)