Ogłoszenie nr 04/MSN/PN/2018

17.10.2018
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Termin złożenia ofert: 12.12.2018
Przetarg nieograniczony.

Ogłoszenie postępowania

 2018_10_17_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU   (2021-04-08, PDF 0.15 MB)

SIWZ

 2018_10_17_MSN_SIWZ   (2021-04-08, PDF 1.14 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_1_OPZ   (2021-04-08, PDF 0.58 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_2_JEDZ   (2021-04-08, PDF 0.53 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_3_WZORY_OŚWIADCZEŃ   (2021-04-08, PDF 0.57 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_4_WZOR_WYKAZU.pdf   (2021-04-08, PDF 0.5 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_5_WZOR_OSWIADCZENIA_GR_KAPITALOWA   (2021-04-08, PDF 0.48 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_6_FORMULARZ_OFERTOWY   (2021-04-08, PDF 0.65 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_7_IPU_3_UMOWA_GWARANCYJNA   (2021-04-08, PDF 0.7 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_7_IPU_WZOR_UMOWY   (2021-04-08, PDF 1.03 MB)

 2018_10_17_MSN_SIWZ_ZAL_NR_8_IPU_2_KSIAZKA_PROJEKTU   (2021-04-08, PDF 3.57 MB)

 2018_10_17_MSN_ZALACZNIKI_EDYTOWALNE   (2021-04-08, ZIP 0.11 MB)

Dokumentacja projektowa (załącznik do siwz)

 2018_10_17_PROJEKT BUDOWLANY   (2021-04-07, ZIP 483.06 MB)

 2018_10_17_PROJEKT WYKONAWCZY_1z2   (2021-04-07, ZIP 0.7 GB)

 2018_10_17_PROJEKT WYKONAWCZY_2z2   (2021-04-07, ZIP 1.1 GB)

 2018_10_17_DOKUMENTACJA_ZAŁĄCZNIKI   (2021-04-07, ZIP 1 GB)

Nowe dokumenty i zmiany

 2018_11_16_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU_ZMIANA_NR1   (2021-04-20, PDF 0.07 MB)

 2018_11_16_SIWZ_ZMIANA_NR1   (2021-04-20, PDF 0.39 MB)

 2018_11_28_ZMIANA_DOKUMENTACJI_NR1   (2021-04-20, ZIP 299.77 MB)

 2018_11_28_MSN_SIWZ_NOWY_AKTUALNIE_OBOWIĄZUJĄCY_ZAL_NR_7_IPU_WZOR_UMOWY.pdf   (2021-04-20, PDF 1.03 MB)

 2018_11_28_MSN_SIWZ_NOWY_AKTUALNIE_OBOWIĄZUJĄCY__ZAL_NR_7_IPU_3_UMOWA_GWARANCYJNA.   (2021-04-20, PDF 0.7 MB)

 2018_12_04_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU_ZMIANA_NR_2   (2021-04-20, PDF 0.07 MB)

 2018_12_04_MSN_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_ZMIANA_SIWZ_NR_3   (2021-04-20, PDF 0.55 MB)

 2018_12_06_MSN_ZMIANA_SIWZ_NR_4   (2021-04-20, PDF 0.45 MB)

 2018_12_06_MSN_SIWZ_NOWY_AKTUALNIE_OBOWIĄZUJĄCY_ZAŁ_NR_6_FORMULARZ_OFERTOWY   (2021-04-20, PDF 0.65 MB)

 2018_12_12_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT   (2021-04-20, PDF 0.39 MB)

Zawiadomienie o wyborze

 2019_01_31_INFORMACJA_O_WYNIKU_POSTĘPOWANIA_NA_BUDOWE_MSN_W_WARSZAWIE   (2021-04-20, PDF 0.81 MB)